ניסויים על ידי קומפוסט אור

גידולי ניסוי

מכשירי ניסוי

ניסויים על ידי קומפוסט אור

כחלק מהמשאבים הרבים שמשקיעה החברה במחקר ובפיתוח, ראוי לציין כמה ניסויים חשובים שבוצעו ברחבי ישראל:

  • בחוות הניסיונות יאיר בליווי המדריך המחוזי לירקות, מר אביתר איתיאל.
  • בחוות הבשור בליווי מדריך מרכזי ראשי, מר דוד סילברמן.
  • בחוות גלגל בליווי המדריך הארצי להשקייה ודישון, מר אפרים ציפילביץ.
  • בחוות עדן בליווי המדריך המחוזי לירקות וגידולי שדה, מר יפתח גלעדי.
כל הניסויים הוכיחו את יעילות יישום קומפוסט פרימיום בגידולים חקלאיים ושיפור איכות התוצרת ביחס לטיפולי הזנה דומים הקיימים בשוק, ללא בעיות גידוליות כגון: מליחות יתר והמצאות מתכות כבדות בתוצרת.

ניסויים נוספים בהם נעשה שימוש בקומפוסט פרימיום (קומפוסט בוצה) בירקות ובגידולי שדה, העידו על יתרון יחסי של קומפוסט פרימיום על פני סוגי קומפוסט אחרים, בגידול עגבניות תעשייה ובמיוחד בגידול פלפל בבתי צמיחה, לא רק בצורת היישום המסורתית (עירבוב עם הקרקע), אלא גם בשתילה ישירה לתוך מצע הקומפוסט בגידול בתעלות.

גידולים נוספים נבדקים בימים אלה.

ניסוי גידול עגבניות ביריעה חוסמת נמטודות -
נערך בשיתוף אביתר איתיאל, שה"מ משרד החקלאות


מחקר לגידול פלפל בתעלות קומפוסט ובקרקעות שוליות בתדירות השקיה שונות -
נערך במו"פ בקעת הירדן ע"י האגרונומים: אפרים ציפילביץ, זיוה גלעד, מאיר אחיעם
 
Share on Facebook שלח לחבר הדפס