חשיבות השימוש בקומפוסט

גידול בשימוש קומפוסט

פרחייה בשימוש קומפוסט

חקלאות עם קומפוסט

מאפייני קומפוסט

פסולת אורגנית מהווה חלק נכבד מהפסולת הנוצרת במגזר העירוני והחקלאי. הטמנה או שרפה של פסולת אורגנית, גורמת לפליטה של גזי חממה ושל מזהמים אחרים ומבזבזת משאב יקר ערך. לעומת זאת, עיבודה של פסולת אורגנית לקומפוסט, עם או בלי עיכול אל-אווירני (אנאֵירובי) מקדים, ושימוש בה בשטחים חקלאיים, מאפשרת: צמצום פליטות מזהמים, צמצום שימוש במשאבי טבע מוגבלים כגון דשנים מינרליים, שמירה על תשתית קיום החיים בכדור הארץ וסיוע בשימור פוריות הקרקע.
חברת קומפוסט אור משקיעה זמן רב ומשאבים במחקר ופיתוח, כדי להבטיח שלקוחותיה יזכו לקבל את הקומפוסט האיכותי ביותר.

תוצאות הבדיקות והניסויים שערכה החברה מצביעות על כמה יתרונות בולטים לשימוש בקומפוסט:
  • קומפוסט תורם לטיוב הקרקע בהגדלת המגוון הביולוגי, בשיפור תאחיזת המים, בצמצום סחף ובשיפור פוריות הקרקע.
  • לקומפוסט השפעה חיובית על היבול החקלאי: הוא תורם יסודות הזנה חיוניים לצמח, ומסייע בהגדלת היבול בגידולים חקלאיים רבים.
  • התועלת שצומחת מהקומפוסט גבוהה ביחס לסיכון הכרוך בהצטברות מתכות כבדות, ומלחים ומהשפעת פתוגנים. מפגעי ריח מאתרי הטיפול עלולים ליצור בעיה משמעותית, אולם ניהול מקצועי ושימוש באמצעים טכנולוגיים מתאימים מונעים את התופעה. 
  • קומפוסט מהווה תחליף לדישון הכימי בפלחה ומאזן את ריכוז חומרי ההזנה בזכות ריכוזי החנקן, זרחן ואשלגן שהוא מכיל. שחרור חומרים איטי המאפיין את הקומפוסט, מאפשר לצמח לקלוט יותר חומרי הזנה, לפני שהם מחלחלים לעומק הקרקע.
  • קומפוסט תורם להגדלת היבול במספר דרכים: עלייה באחוזי הנביטה, עלייה ביבול דגניים, עלייה בריכוז החלבון בגרגרי חיטה, גידול בנוף הצמחי בגידולי שדה ועמידות למחלות שורש.
יעילות הקומפוסט בהגדלת ריכוז יסודות ההזנה הזמינים בקרקע, ניכרת במיוחד בטווח הארוך. תכונותיו של הקומפוסט כמטייב קרקע, מסייעות גם בהגדלת זמינות המים לצמח, במניעת סחף ובהגברת החסינות של הצמח כנגד מחלות, ובכך מגדילות את איכות היבול ואת כמותו.Share on Facebook שלח לחבר הדפס