תכנון, הקמה ותפעול פרוייקטים

קומפוסט אור מתמחה בתכנון אתרי קומפוסט פתוחים וסגורים, מטמנות, מפעלי מיון,
מפעלי מיחזור ותחנות מעבר בארץ ובעולם, בהתאם לדרישות וצרכי הלקוח.


בשלב ראשון של התכנון נעשה מחקר ואיפיון של תנאי וצרכי הפרויקט.

שלב זה כולל את איסוף כל הפרטים הרלוונטיים להבנת המצב הקיים ויעדי הפרויקט: כמות הפסולת היומית/חודשית, מרחק הלקוחות מהם מגיעה הפסולת, מרחקי הלקוחות אליהם יש להוביל את הקומפוסט (במקרה של אתר קומפוסט), רמת הטכנולוגיה הדרושה בהתאם לעלות כח אדם חליפי לטכנולוגיה, פוטנציאל הרחבה עתידי של הפרויקט, כמויות עתידיות של פסולת צפויה, בעיות סביבתיות, מרחק ואופי האוכלוסיה ברדיוס הקרוב לאתר, חוקי איכות הסביבה הנהוגים במקום/במדינה, רמת העובדים הניתנים לגיוס, חברות המייבאות ציוד כבד במדינה אשר יוכלו לתת שירות לחלק מהציוד ועוד.

  

בשלב הבא, מתבצע תכנון מוקדם של הפרויקט בתיאום מלא עם הלקוח

הכולל את הגדרת היקף הפרויקט, סוג התהליך, סוג הציוד המומלץ סוג המבנה ההנדסי, תשתיות נדרשות וכו'. במקביל נבנית תכנית עסקית מצומצמת הכוללת את רוב מרכיבי הכנסות הפרויקט מקליטת הפסולות וממכירת הקומפוסט (במקרה של אתר קומפוסט) והעלויות של הפרויקט, החל מההשקעה בתשתיות, מבנים, ציוד ייעודי, עובדים, דלקים וחומרי סיכה, הוצאות ניהול, הוצאות משרד, ביטוחים, ציוד תחזוקה, חלקי חילוף, ואף החזר הון ופחת.

בסיום התכנון, עורכת החברה מצגת והדמיה

שבה מוצג ללקוח הפרויקט כפי שיראה בסיום העבודה, יחד עם תכנית הנדסית ראשונית.

לקומספוסט אור יתרון ייחודי המתבטא בשיתוף פעולה מלא וישיר בין מחלקת תכנון הפרויקטים, מחלקת הביצוע האחראית על הקמת אתרי הקומפוסט בפועל ומחלקת התפעול העוסקת במתן ליווי מקצועי שוטף לתפעול האתרים. כל השלבים מבוצעים על ידי אנשי חברת קומפוסט אור ומאפשרים ללקוח עבודה נוחה ויעילה מול גורם אחד בלבד לביצוע כל שלבי הפרויקט. בזכות יתרון משמעותי זה, מתבצעת באופן שוטף גם בקרת תכנון רציפה של עבודות הנדסה אזרחית וציוד המפעל ופיקוח על ביצוע מדויק על פי התכניות.

Share on Facebook שלח לחבר הדפס